Z dzieckiem na Jurę

Autor:
Agnieszka ŚOT
Data publikacji:
03 Marzec 2022
Odsłuchaj tekst

Wybieramy się z dzieckiem na Jurę

Z dzieckiem na Jurę Krakowsko-Częstochowską warto, a nawet trzeba się wybrać. To region, którego charakterystycznymi cechami są wywierzyska (m.in. źródła Warty, Pilicy), wapienne wzgórza, głębokie doliny, rozległe lasy oraz piękne jaskinie. Liczne sanktuaria i zabytkowe kościoły skłaniają do refleksji, a dla tych, którzy kochają aktywny wypoczynek, na Jurze stworzone zostały liczne szlaki piesze, rowerowe i konne oraz trasy i stoki narciarskie. Można tu podróżować Szlakiem Orlich Gniazd i poznawać sekrety polskiej historii. Jura jest rajem dla amatorów wspinaczki skałkowej oraz poszukiwaczy przygód w jaskiniach. Swoje ulubione miejsca mają tu wspinacze skałkowi i grotołazi, turyści piesi i rowerowi, motocykliści, żeglarze i kajakarze oraz miłośnicy jazdy konnej i narciarze. Tereny te są również idealnym miejscem odpoczynku dla tych, którzy szukają ciszy, spokoju i krajobrazu nieskażonego przez cywilizację.

Z dzieckiem na Jurę

Jura Krakowsko-Częstochowska, Rzędkowice, fot. T. Renk, www.slaskie.travel

Gdzie z dzieckiem na Jurę ? Pieszy Szlak Orlich Gniazd...

Pieszy Szlak Orlich Gniazd liczy 168,7 km. Główną atrakcją szlaku, oprócz zamków lub ich malowniczych ruin są osobliwości przyrody i piękne krajobrazy. Większość z obiektów określanych mianem Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamki miały strzec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy, Krakowa, głównie przed najazdem Czechów od strony Śląska. Obecnie większość z warowni znajduje się w ruinie. Pomysłodawcą wyznakowania szlaku po głównych atrakcjach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był w latach międzywojennych Stanisław Leszczycki, natomiast projekt trasy zbliżonej do obecnej i łączącej Kraków z Częstochową przedstawił po II wojnie znany propagator turystyki prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Na odcinku pomiędzy Smoleniem a Częstochową szlak przebiega w województwie śląskim. Do głównych atrakcji tego odcinka należą osobliwości przyrodnicze. Szlak Orlich Gniazd przebiega przez cenne tereny chronione, do których należą rezerwaty przyrody np. na Górze Zborów. Najbardziej interesującymi i malowniczymi Orlimi Gniazdami są na tej trasie ruiny zamków w Smoleniu, Ogrodzieńcu, Morsku, Bobolicach (obecnie zrekonstruowane), Mirowie i Olsztynie pod Częstochową. Pośród innych zabytków położonych na szlaku oraz przy szlaku, wymienić warto także pałace w Pilicy i Złotym Potoku oraz kościoły w Pilicy, Niegowej, Złotym Potoku, Zrębicach i Olsztynie. To idealny pomysł, aby wybrać się z dzieckiem na Jurę.

Pieszy Szlak Orlich Gniazd liczy 168,7 km. Główną atrakcją szlaku, oprócz zamków lub ich malowniczych ruin są osobliwości przyrody i piękne krajobrazy. Większość z obiektów określanych mianem Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamki miały strzec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy, Krakowa, głównie przed najazdem Czechów od strony Śląska.

Z dzieckiem na JuręZ dzieckiem na JuręZ dzieckiem na Jurę

Szlak Orlich Gniazd, fot. T. Renk, www.slaskie.travel

Czytaj więcej - z dzieckiem na Jurę :

O zamkach...

Pionowe, trudno dostępne skały są charakterystyczne dla tej krainy. Właśnie w takich miejscach lokują swe gniazda orły. Trudno się dziwić, że skojarzone zostały z orlimi gniazdami:

  1. zamki,
  2. warownie,
  3. strażnice - budowane na wapiennych skałach.

Pamiętające jeszcze czasy Kazimierza Wielkiego budowle powstawały z okolicznych wapieni. Naturalnie stały się więc częścią okolicznego krajobrazu do tego stopnia, że czasami trudno od razu stwierdzić, gdzie kończy się skała, a gdzie zaczyna postawiony przez człowieka mur. W pełnych uroku miejscach na Szlaku Orlich Gniazd można zetknąć się z opowieściami niezwykłymi, bohaterami legend i przede wszystkim fascynującą, często nieznaną historią naszego kraju. Pełno tu zbójców, duchów, strachów i tajemniczych wydarzeń. Każdy obiekt to inna opowieść, legenda i możliwości. Zamki zbudowane zostały, by bronić Polski przed najazdem wroga. Dobrze spełniały swoją rolę, pozostając przez prawie 300 lat niezdobyte.

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu jest chyba najbardziej rozpoznawalnym „orlim gniazdem” i ozdobą Szlaku Orlich Gniazd. Są to również jedne z największych kubaturowo ruin w Polsce (ok. 32 tys. m3). W sezonie, zwłaszcza w letnie pogodne weekendy, pojawiają się w okolicy ruin tłumy turystów, mimo tego jest to miejsce, które można polecić zawsze i wszystkim.
Góra Zborów w Podlesicach jest jedną z głównych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Stanowi jeden z ciekawszych punktów widokowych na całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Przy dobrej pogodzie roztacza się stąd panorama na jurajski krajobraz, w tym na zamki Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice czy Mirów.
Okolice Olsztyna k/ Częstochowy obfitują w malownicze tereny przyrodnicze: Sokole Góry, Góry Towarne, Góra Biakło, Kamieniłom w Kielnikach i jeziorko krasowe w Kusiętach.
Wyświetlenia:  731